Κουλοχέρηδες

Lowe-Anteil

Der Λιοντάρι της Spiel ist ein Anteil ein γραμμή, Drei τροχούς und drei Geldschlitzmaschine mit einem wilden, verdoppelnsymbol. Sie können eine, Anteil zwei oder drei Münzen im Λεόντων Wetten. Hauptsymbol Das ist Λεόντων άγρια ​​und ersetzt, damit jedes mögliches andere Σύμβολο komplett irgendeiner gewinnenden hilft Kombination, in der es erscheint. Επιδότηση Hauptsymbol πεθαίνουν Zusätzlich verdoppelt ein einzelnes Λεόντων jeder möglicher Kombination, Hauptsymbole die sie durchführt und zwei Λεόντων vervierfachen Επιδότηση πεθαίνουν. Die Höchstzahl der Münzen, Anteil Sie die im Λεόντων gewinnen können, IST 8000.

Lowe-Anteil | Löwe-Anteil | Löwe-Anteil | Löwe-Anteil | Löwe-Anteil | Löwe-Anteil | Löwe-Anteil | Löwe-Anteil | Löwe-Anteil | Löwe-Anteil | Löwe-Anteil | Lowe-Anteil

[an error occurred while processing this directive]

© Κουλοχέρηδων Διαδίκτυο