Κουλοχέρηδες

Bandspulen Royce

Die Spiel Bandspulen ist ein Royce γραμμή Drei, τροχούς drei und Drei Geldschlitzmaschine. Dies heißt, Dass es gibt Drei γραμμές, entlang denen gewinnende Kombinationen gebildet werden können, επίσης Sie haben δις Drei Möglichkeiten des Gewinnens! Für jede Münze, die Sie Innen Setzen, ermöglichen Sie einem anderen γραμμή. Wenn die Bandspulen stoppen, überprüft der Υπολογιστών πεθαίνουν Kombinationen φον Symbolen entlang jedem ermöglichten γραμμή. Sie werden für heraus jede gewinnende Kombination auf den ermöglichten gezahlt γραμμές. Πεθαίνουν maximale ist Επιδότηση Münzen 4000.

Bandspulen Royce | Bandspulen Royce | Bandspulen Royce | Bandspulen Royce | Bandspulen Royce | Bandspulen Royce | Bandspulen Royce | Bandspulen Royce | Bandspulen Royce | Bandspulen Royce | Bandspulen Royce | Bandspulen Royce

[an error occurred while processing this directive]

© Κουλοχέρηδων Διαδίκτυο