Κουλοχέρηδες

Tesoro De Totem

El Tesoro de Totem del juego es un-Cinco carrete, Máquina de ranura del Cinco γραμμή. Έστω significa que σανό Cinco carretes que hacen girar de los cuales formar su combinación que Γκανά. El Tesoro de Totem tiene un Σύμβολο Salvaje, el Squaw. Παρ. Cada Moneda que usted Ponga en usted permita Otro γραμμή. Cuando los carretes Φαράν, la computadora comprueba las de combinaciones símbolos μια lo Largo de cada permitido γραμμή. Cada combinación que en los Γκανά γραμμές permitidos, fuera hacia le ειδωλολατρική.

Tesoro De Totem | Tesoro De Totem | Tesoro De Totem | Tesoro De Totem | Tesoro De Totem | Tesoro De Totem | Tesoro De Totem | Tesoro De Totem | Tesoro De Totem | Tesoro De Totem | Tesoro De Totem | Tesoro De Totem

[an error occurred while processing this directive]

© Κουλοχέρηδων Διαδίκτυο