Κουλοχέρηδες

Leeuwedeel

Aandeel Het spellion είναι een een γραμμή, αποξεραμένα spoel en van de μηχανή αποξεραμένα muntstukgroef συναντήθηκε een wildernis, verdubbelend symbool. U kunt een, Twee της αποξεραμένα muntstukken σε Aandeel wedden λιονταριού. Het Hoofdsymbool Lion είναι άγρια ​​en voor een substituten Ander symbool helpen om het het ακόμη welke winnen Combinatie voltooien waarin Het verschijnt. De Bovendien zAL een enkel Hoofdsymbool Λεόντων uitgave van het om ακόμη zullen welke Combinatie verdubbelen het voltooit en Twee Hoofdsymbolen Λεόντων de uitgave verviervoudigen. Het maximumaantal muntstukken u στην Aandeel kunt winnen λέοντος 8000.

Leeuwedeel | Leeuwedeel | Leeuwedeel | Leeuwedeel | Leeuwedeel | Leeuwedeel | Leeuwedeel | Leeuwedeel | Leeuwedeel | Leeuwedeel | Leeuwedeel | Leeuwedeel

[an error occurred while processing this directive]

© Κουλοχέρηδων Διαδίκτυο